Anpassad kompetensutveckling

för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, coacher

och andra som arbetar professionellt med samtal.

 

 • Inspirationsföreläsning (1-2 timmar)
 • Inspirationsdag (hel- eller halvdag)
 • Seminarier och workshops kring innehållet i mina böcker
 • Uppföljning av inspirationsföreläsning/inspirationsdag efter en tid av egenreflektion och fördjupat arbete kring Samtalspyramiden och/eller Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen
 • Handledning i frågor rörande tankar och utveckling av vägledningsverksamhet. Jag kan hjälpa till att initiera och stödja nya vägar när ni kört fast och behöver idéer för utveckling.
 • Utbildning och träning i samtalsteknik på både grundläggande och mer avancerad nivå.
 • Utbildning och träning i vägledningsteknik (dagar i följd eller i process över tid).
 •  

Allt kan specialdesignas efter behov och önskemål. Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion.

Mejla ditt intresse till leif@andergren.se.

Samtalspyramiden/Etappmodellen

Min reflekterande praktik har lett mig fram till en egen struktur för hur jag anser att i första hand det individuella studie- och yrkesvägledarsamtalet och även andra samtal som handlar om människors utveckling kan genomföras. Man skulle kunna uttrycka det som att jag intagit ett eklektiskt perspektiv baserat på mina kunskaper och erfarenheter och skapat något eget.

 

Samtalspyramiden åskådliggörs som en pyramid med tre nivåer.

 

Grundnivån handlar om relationen mellan samtalsledaren och den sökande. När denna är klarlagd är det dags att klättra uppåt till situationsnivån där den sökandes unika situation behandlas. Ovanför denna finns den tredje nivån som jag har valt att kalla aktions- och reflektionsnivån. Det är här den sökande bestämmer sina kommande steg på vägen mot en lösning av sin situation och där utvärderas även samtalet.

 

Pyramider byggs nedifrån och uppåt och alla bitar har en viktig funktion.

 

I pyramiden finns dessutom tio punkter som var och en representeras av en cirkel. Den mittersta cirkeln som benämns Se mer än vanligt är den centrala och den som kräver mest av samtalsledaren.

 

Modellen presenteras i böckerna Samtala, Vägledarens val och Samtal i socialt arbete.

Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen

 

Det individuella vägledningssamtalet är den vanligaste aktiviteten inom svensk vägledningspraktik. Även andra aktiviteter som exempelvis gruppvägledning och informationstillfällen förekommer.

 

Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen består av:

 • Introduktionssamtal
 • Informationstillfällen
 • Egna aktiviteter
 • Individuella vägledningssamtal
 • Gruppvägledning/gruppsamtal

 

Min uppfattning är att det individuella vägledningssamtalet ofta inte är tillräckligt för att stödja den vägledningssökande till ett väl underbyggt studie- och yrkesval.

 

Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen presenteras i boken Vägleda.

Copyright @ Leif Andergren

Leif Andergren, tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se

Jag har F-skattesedel