Karriärvägledning

Karriärvägledning är inget hokus-pokus utan den utförs på vetenskaplig grund. Den teoretiska grunden för karriärvägledning är främst teorier som försöker förklara varför människor har det arbete eller den sysselsättning de har. I grunden finns också de teorier som försöker förklara hur väljande går till. Det stöd som den sökande behöver för karriärväljande är vägledarens ansvar att ge.

Det praktiska vägledningsarbetet bedrivs på många olika sätt. Ett generellt arbetssätt för alla vägledningssökande är varken önskvärt eller lämpligt. All vägledning är såväl individ- som kontextberoende.

Individberoende – Vägledning är en mänsklig aktivitet där en vägledare möter en annan människa. Vägledarens egen uppfattning av både sig själv, sin professionalitet och tankar om hur vägledning bör utföras jämte den sökandes uppfattning av sig själv och sin situation och sina framtidsönskningar innebär att vägledaren arbetar på ett visst sätt.

Kontextberoende – De yttre förutsättningarna för vägledningsarbetet skiljer sig mycket vilket innebär att vägledning kan utföras på en mängd olika sätt. De flesta vägledare kan placera in sin verksamhet på skalan från informationsförmedlingsaktiviteter till utvecklande och förändrande samtal.

Om mig

Jag är en reflekterande praktiker, d.v.s. en person som har både teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av det jag skriver och talar om. Genom mitt författarskap och min pedagogiska verksamhet som lärare, föreläsare och inspiratör har jag fått möjligheten att reflektera och formulera min uppfattning av hur vägledning kan och bör bedrivas.

 

Jag har bred yrkeserfarenhet inom vägledningsområdet. Jag har arbetat inom utbildningssystemets alla nivåer samt med vuxna utanför utbildningssystemet. Min teoretiska grund är en kandidatexamen i samhällsinriktade ämnen, studie- och yrkesvägledarutbildning, magisterexamen i pedagogik och gymnasielärarutbildning (samhällskunskap och historia).

 

När jag inte arbetat inom utbildningssystemet (90-talet) var jag anställd på Statens invandrarverk. Där genomgick jag den statliga chefsutbildningen och en coachutbildning och hade förmånen att arbeta som ledare i en verksamhet stadd i ständig förändring. Många internationella kontakter och flera utlandsvistelser stärkte mitt intresse för migration och människors utveckling. En femveckors tjänstgöring i ett flyktingläger i Irak och en studieresa till Bosnien just i Balkankrigets slutskede lärde mig mycket.

 

Sedan dess har migrationsfrågor och det internationella perspektivet varit viktigt för mig. Jag har besökt Norman E Amundson i Vancouver för att lära mer och jag har arbetat som lärare för blivande vägledare på The University of the South Pacific i Fiji. Sedan 2015 har jag mött flera tusen professionella vid kompetensutvecklingsinsatser runt om i Sverige.

 

 

Copyright @ Leif Andergren

Leif Andergren, tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se

Jag har F-skattesedel