Referenser

Här ser du några av alla de företag/organisationer som jag har genomfört olika kompetensutvecklingsinsatser hos:

 

• Länsstyrelsen i Västmanlands län

• Helsingborgs stad

• Linköpings universitet

• Tibro kommun

• Teknologisk institut AB

• Kompetensteamet Stockholm AB

• Norrköpings kommun

• Ability Partner Europe AB

• Varbergs kommun

• Alpha CE

• Jönköpings kommun

 

• Högskolan i Borås

• Karlskrona kompetenscenter

• Sävsjö kommun

• Region Värmland

• Kiruna kommun

• Eskilstuna kommun

• Motala kommun

• Osby kommun

• Lärarnas riksförbund

• LR Stud

• Umeå kommun

 

• Uppsala kommun

• Statens institutionsstyrelse SIS

• Kungsbacka kommun

• Vägledarkompetensen

• Gävle kommun

• Göteborgs stad, Arbvux

• Lärarfortbildning AB, Vägledarkalendariet

• Köpings kommun

• Luleå kommun

• Syokonsulten Ingrid Wallentin

• Växjö kommun

Från kursutvärderingar:

 

– Bra med workshops. Intressant föreläsning med mycket nytt men även aha-upplevelser och inspiration om saker som har fallit i glömska.

– En superduper påminnelse om varför jag gör det här och hur jag ska jobba och stå på mig om det.

– Mycket bra och användbar dag. God tid för reflektion kring mitt eget vägledningsarbete.

– Var orolig för att det skulle bli ännu en kursdag som inte skulle ge så mycket och vara tröttsam. (Borde veta bättre när det gäller dig Leif). Men det blev det förstås inte!!!

Uppfriskande kunskaper vilket behövdes! Bra samtal.

– Dagen har varit en upptäckt för nya sätt att tänka kring mitt förhållningssätt som vägledare. Jag har blivit påmind om olika teorier, mycket bra att bli påmind! Jag förstår nu hur viktigt det är att veta sin teoretiska grund. Det hjälper mig i mitt arbete.

– En inspirerande och tankeväckande dag med dig Leif! Uppskattar mycket kombinationen av teori, modell och dina egna reflektioner! Är precis som din bok = UTMÄRKT! Ser mycket fram emot att läsa nästa bok. Avslutningsvis vill jag tacka för att du ger ditt bidrag i den spännande vägledningsvärlden. Jag känner mig upplyft efter jag läst din bok och fått energi och idéer till min egen verksamhet /Stolt vägledare

– Fantastisk föreläsning. Kommer att använda mycket i min vägledning. Har blivit inspirerad, gett mig reflektion, förnya mitt arbetssätt ihop med tidigare erfarenheter. Ger inspiration att utveckla vägledning i en omvärld/arbetsliv som förändras som kräver nya glasögon. TACK!

– Tack för att du stärkt mig i min profession. De flesta utbildningar/kompetensutvecklingstillfällen handlar om Af:s statistik och samhällets behov av arbetskraft, antagningsregler mm

Den här kompetensutvecklingsdagen handlade om mig, min vardag, mitt yrke.

/Tack än en gång

– Fått med mig många tankar och också tips. Jag tänker verkligen använda en del av förslagen. Både i min vägledning och för att höja statusen för mitt yrke. Jag är mycket nöjd med föreläsningen, tack!

– När jag vägleder mina elever känner jag att detta är kärnan i mitt jobb. Du har gett mig mer styrka och bekräftelse för min profession. Har köpt boken. Alltid nya saker, som jag lärt mig och blir påmind om. TACK Jättebra!

– Inspirerande dag. Nya tankar kring vägledning har väckts. Bra med lite repetition av teorierna. Upplyftande ☺

– Alltid intressant att lyssna på någon som är väl insatt, har lite distans till sig själv och ämnet och utmanar lyssnaren! Jag blev utmanad i min yrkesutövning – tack!

– Jag har fått mig en tankeställare kring min yrkesroll och en påminnelse om det jag vetat om men ibland glömmer bort. Tycker om alla exempel, lätt att förstå. Gruppuppgifterna har varit bra.

– Praktiska övningar

Bra när vi får reflektera & prata med varandra om det

Har lärt mig mycket om mig själv och fått möjlighet att reflektera kring mitt arbetssätt

– Tar med mig insikten av kraften i att göra praktiska övningar tillsammans med deltagarna. Även positivt att få bekräftelse på det jag gjort innan som är bra. Insikter om vad jag kan förändra för att bli bättre i mina vägledande samtal.

– Inspirerande och intressant. Bra med alla olika teorier.

Aha – kom ihåg upplevelser. Min bild på vägledning. Vad gör jag?

Tack för att du skrivit böckerna!

 

Copyright @ Leif Andergren

Leif Andergren, tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se

Jag har F-skattesedel