Professionsutveckling

för dig som arbetar med människors karriärutveckling, före och i glappet.

Jag kan ge:

  • Inspirationsföreläsning (1-2 tim)
  • Inspirationsdag (hel- eller halvdag)
  • Seminarier och workshops
  • Uppföljning av inspirationsföreläsning/inspirationsdag efter en tid av erfarenheter och reflektion av vad min aktivitet har inneburit för din verksamhet
  • Handledning i frågor om tankar och utveckling av karriärutvecklingsarbetet. Jag kan hjälpa till att initiera och stödja nya vägar när ni kört fast och behöver ökad effektivitet och idéer för utveckling av verksamheten
  • Utbildning och träning i samtalsteknik på både grundläggande och mer avancerad nivå
  • Utbildning och träning i det praktiska arbete med karriärutveckling (dagar i följd eller i process över tid)

Jag kan specialdesigna efter behov och önskemål. Kontakta mig för ett samtal om hur jag bäst kan ge vad du behöver.

Vid mina professionsutvecklingsaktiviteter får du ta del av flertalet metoder och ett rikt material för ditt praktiska arbete med de som är nära och i glappet.