Digital utbildning ”iGlappet och sen” – 15 avsnitt

”iGlappet och sen” är en digital utbildning. Den bygger på den uppskattade boken iGlappet – Att stödja människor på deras karriärresa.

Syftet med kursen är att stödja och inspirera dig som arbetar med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya på sin karriärresa.

Kursen är tänkt för din egen fortbildning men kan också med fördel användas som underlag för exempelvis en studiecirkel med kollegor där var och en tittar på sin egen dator, läsplatta eller smartphone och därefter samlas för erfarenhetsutbyte.

 

Så här tycker de som genomgått kursen.

 

 

Beställ i Tremedias webbutik >>

15 avsnitt

Utbildningen består av 15 avsnitt med skiftande längd. Tillsammans tar avsnitten cirka 100 minuter att gå igenom.

Avsnitten har rubrikerna:
1. Introduktion
2. Källor
3. Glapp
4. Begränsningar och hinder blir möjligheter
5. Gör olika!
6. Mina modeller
7. Grupper
8. En övning med karriärhjulet
9. Insikts- och lärandestegen
10. Tillfälligheter och slump
11. Multiverktyget, det är du
12. Framtiden
13. Att komma loss
14. Bryggan
15. Lite coaching, avslutning/utvärdering

Längd: cirka 100 minuter uppdelat på 15 avsnitt
Format: Streamad version med digital leverans
Tal: Svenska
Licens: 1 användarlicens med tillgång under 1 år. Vid beställning av fler licenser ges rabatt, se www.tremedia.se

Fortbildning på distans – många fördelar!

En stor fördel med en utbildning på distans är friheten. Du får välja helt själv när, hur, var och hur mycket du vill se, vilket kan vara väldigt skönt. Du kan också pausa, spola tillbaka och se om särskilt intressanta avsnitt och du har tillgång till materialet under ett helt år och kan själv bestämma i vilken takt du vill ta det.

I dessa tider när många utbildningar och konferenser inte blir av på grund av pandemin är det extra viktigt att tänka på att få fortbildning. Det är viktigt att fylla på med fortbildning trots läget och då är onlinekurser ett bra alternativ.

Dessutom är en digital utbildning som denna både effektiv och kostnadsbesparande för arbetsgivaren. Du som deltagare kan sitta hemma eller på din arbetsplats och därför tillkommer det inga resekostnader eller övernattningskostnader. Något som kan vara bra att lyfta fram när din arbetsgivare beslutar att du kan gå kursen.

Arbetsmaterial

Till kursen finns ett arbetsmaterial som är hämtat ur boken iGlappet. Du kan själv ladda ner materialet kostnadsfritt som pdf-fil och skriva ut och använda i ditt arbete.

Ladda ner arbetsmaterialet här >>

Beställ i Tremedias webbutik >>