iGlappet

iGlappet handlar om arbete med människors karriärutveckling.

Vår livs- och karriärutveckling är inte konstant och linjär utan ryckig och föränderlig. Vid flera tillfällen i livet kommer vi till övergångar; glapp mellan det som varit och det som kommit eller ska komma. Glappen kan vara både frivilliga och tvingande.

Orsakerna till att vi befinner oss inför eller iGlappet kan vara:

1. Att vi längtar till något nytt, något annat eller någon annanstans. Vi har bestämt oss eller inte bestämt oss för att genomföra en förändring. Vi är kanske på väg till Glappet.

2. Att vi står inför något omvälvande; inför en förändring vilket kan ge upphov till oro, ovisshet och osäkerhet. Vi vet kanske inte vad vi ska göra. Vi är absolut på väg till Glappet eller redan där.

3. Att vi helt plötsligt befinner oss i en ny situation i livet och kan uppleva såväl glädje och eufori som oro, sorg, chock och till om med krisreaktioner. Vi upplever saknad av det tidigare i form av ånger, sorg och krisreaktioner. Vi befinner oss iGlappet.

Efter vissa glapp upplever vi den positiva känslan att av egen kraft genomfört en förändring. Vi känner stolthet, nöjdhet, stärkt självkänsla, känsla av kontroll och med en stor tillförsikt på framtiden. Vid andra tillfällen handlar tiden efter glappet om att finna sig i den förändrade situationen och försöka göra det bästa möjliga för att förändra den. En strävan att komma till ett nytt glapp.

Vi kan konstatera att vi då och då befinner oss iGlappet. Vår karriärutveckling fokuseras vid dessa tillfällen och vi erbjuds eller söker stöd och råd och till och med hjälp att hantera agerandet inför och iGlappet.

Ta del av mitt koncept

Mitt koncept iGlappet vänder sig till, och erbjuder stöd till dig som i din profession stödjer och uppmuntrar individer som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya. Du verkar hos såväl privata som offentliga aktörer: Utbildnings- och coachingföretag, skolor, Af, KA-leverantörer, inom HR-funktionen m.fl.