Så här tycker de som genomgått kursen

Hur upplevdes onlinekursen ”iGlappet och sen”?   För att veta om det jag gör leder till det jag vill brukar jag oftast följa upp aktiviteterna i min verksamhet. Under pandemin har jag inte genomfört några live – föreläsningar eller kompetensutvecklingsinsatser på plats. Allt har varit digitalt. Den uteblivna fysiska närheten har försvårat för mig att […]

Samtal i socialt arbete

Har du funderat på skillnaden mellan vardagsprat och professionella samtal? Vill du veta hur professionella samtal kan stötta individer att ta tag i sina liv? Vet du vad det smått magiska i professionella samtal bygger på? Vill du bli en bättre samtalsledare? Då är Samtal i socialt arbete en måste-ha-bok för dig. I Samtal i […]

TOLV teorier

Inser du att kännedom om teorier kan vara ett stöd i karriärvalet? Hur kan teoretiska begrepp och samband illustreras? Vill du få idéer om hur karriärutvecklingsteorier kan användas i ditt praktiska arbete? I TOLV teorier hittar du kortfattade beskrivningar av 12 grundläggande karriärutvecklingsteorier. Du finner illustrationer av dem. Dessutom finns förslag till övningar du kan […]

Vägleda

Undrar du om karriärvägledning är något mer än individuella samtal? Vill du veta hur en inledande kontakt mellan dig och en vägledningssökande kan utvecklas till en möjlighetsbaserad vägledningsprocess? Har du tänkt på hur viktigt det är att kunna förklara och visa hur du arbetar och vad du bygger ditt arbetssätt på? Visste du att en […]

Vägledarens val

Är du intresserad av hur karriärvägledning egentligen går till? Har du funderat över hur karriärvägledaren arbetar för den väglednings-sökandes bästa? Vilken betydelse tror du det har att karriärvägledning inte är kvalitetssäkrat? Eftersom det inte är reglerat hur karriärvägledning exakt bör utföras är detta upp till den enskilde karriärvägledaren. Karriärvägledaren arbetar som den tänker. Karriärvägledarens tänkande […]

SAMTALA

Vill du veta vad karriärutveckling är? Vill du förstå varför människor väljer ett visst yrke eller viss sysselsättning? Har du funderat över hur du jobbar med människor som är i ett glapp i sina liv? Är karriärvägledares och coachers arbetsmetoder annorlunda än andra professionella samtalsledares? Svaren på frågorna finner du i boken Samtala. Samtala presenterar […]