Samtal i socialt arbete

Detta är en introduktions- och inspirationsbok för dig som har (eller kommer att ha) samtalet som en viktig del i din yrkes­utövning. Det handlar om att stödja samtalspartnern att se och förstå sin egen situation och därefter skapa lösningar för att gå vidare. Boken vill få läsaren att reflektera och på så sätt öka sin […]

TOLV teorier

TOLV teorier är ett arbetsmaterial om och för karriärutveckling, lärande och väljande. Vägledning syftar till att stödja människor att se mer av sig själva, sitt agerande och sin omvärld. Min uppfattning av människor är att de är kapabla och bör kunna ta ansvar för sina liv och sitt agerande. Av detta följer att jag anser […]

Vägleda

Vägleda är en bok för alla som arbetar med vägledning. Här presenteras teorier, metoder och idéer samt 44 gruppövningar som alla kan användas i det författaren Leif Andergren kallar ”vägledning i en möjlighetsbaserad process”. Författaren menar att vägledarens uppgift är att stödja och uppmuntra den sökande att se mer än vanligt. För att göra detta […]

Vägledarens val

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill jag på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. Genom dialogerna vill hoppas jag ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? […]

SAMTALA

Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett arbetsredskap och för dem som samtalar mycket i sin profession. Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder tankarna till personlig utveckling och det är precis vad den handlar om. Teorier och modeller Boken går på ett pedagogiskt och […]