SAMTALA

  • Vill du veta vad karriärutveckling är?
  • Vill du förstå varför människor väljer ett visst yrke eller viss sysselsättning?
  • Har du funderat över hur du jobbar med människor som är i ett glapp i sina liv?
  • Är karriärvägledares och coachers arbetsmetoder annorlunda än andra professionella samtalsledares?

Svaren på frågorna finner du i boken Samtala.

Samtala presenterar grundläggande teorier som förklarar människors karriärutveckling. Genom att visualisera teorierna underlättas din förståelse samtidigt som en grund till din egen samtalsmetodik skapas.

Samtala är skriven på ett begripligt språk. Den är skräddarsydd för dig som vill utveckla din egen samtals- och vägledningsskicklighet.

Min grundtanke och ambition med Samtala är att du ska förstå att det professionella i karriärvägledning är att få individen att se sig själv, sitt agerande, sin verklighet och hela omvärlden. Då blir individen redo att själv ta nästa steg.

Provläs ett kapitel >>