SAMTALA

Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett arbetsredskap och för dem som samtalar mycket i sin profession. Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder tankarna till personlig utveckling och det är precis vad den handlar om.

Teorier och modeller
Boken går på ett pedagogiskt och strukturerat sätt igenom teorier och metoder inom vägledningsområdet – både historiskt och idag. Författaren försöker, med sin egen erfarenhet i bagaget, att knyta ihop detta på ett sätt som beskriver vägledningens utveckling och ger sin personliga syn på hur man kan arbeta med samtalet som arbetsredskap.

”Träningspass” och ”Idé”
Varje teori/metod presenteras med en eventuell modell och grundlig genomgång. Under rubrikerna ”Träningspass” och ”Idé” försöker författaren sedan konkretisera teorierna och metoderna och hjälpa läsaren att applicera kunskapen i sin egen yrkesutövning. På detta sätt vill författaren förmedla kunskaper som kan vara värdefulla för alla professionella samtalsledare.

Etappmodellen
En stor del av boken ägnas åt författarens egen vägledningsmodell – Etappmodellen. Här ses samtalet som en pyramid som innehåller 10 olika etapper; Välkomnande, Varmprat, Ramar, Syfte, Nuvarande situation, Se mer än vanligt, Önskad situation, Aktiviteter, Utvärdering och Avslutning.

Författaren presenterar dessa etapper utifrån tre olika ”vägledningstyper”. Dessa är ”Processvägledaren”, ”Konstruktivisten” och ”Coachen”. Presentationen innehåller dialoger och genom att använda dessa ”vägledningstyper” vill boken belysa olika delar av samtalet och hjälpa läsaren ”att nå längre” i sin profession.

En personlig bok
Boken är intellektuellt rörlig och inte strikt akademiskt skriven. Författarens alla reflektioner och idéer ger den en spänst som man inte så ofta finner i facklitteraturen. Mycket handlar om att få samtalspartnern att se mer än vanligt för att därför kunna förstå och nå längre in i den ovissa framtiden, gränsande till kaos.

Samtala adderar värde till såväl professionsutbildningar, kompetensutveckling som till dem som vill utveckla sin egen samtalskonst.

Provläs ett kapitel >>