Samtal i socialt arbete

  • Har du funderat på skillnaden mellan vardagsprat och professionella samtal?
  • Vill du veta hur professionella samtal kan stötta individer att ta tag i sina liv?
  • Vet du vad det smått magiska i professionella samtal bygger på?
  • Vill du bli en bättre samtalsledare?

Då är Samtal i socialt arbete en måste-ha-bok för dig.

I Samtal i socialt arbete får du:
– Kunskap om grunderna i kommunikation
– Insikt i vad du som samtalsledare behöver veta och göra
– Det professionella samtalets ABC
– Veta mer om coaching, lösningsfokuserad metod och motiverande samtal (MI)
– En användbar samtalsmodell
– Exempel på hur ett professionellt samtal kan lyckas