TOLV teorier

  • Inser du att kännedom om teorier kan vara ett stöd i karriärvalet?
  • Hur kan teoretiska begrepp och samband illustreras?
  • Vill du få idéer om hur karriärutvecklingsteorier kan användas i ditt praktiska arbete?

I TOLV teorier hittar du kortfattade beskrivningar av 12 grundläggande
karriärutvecklingsteorier. Du finner illustrationer av dem. Dessutom finns förslag till
övningar du kan genomföra tillsammans med vägledningssökande.

Jag tror att de flesta människor kan tänka, förstå och dra sina egna slutsatser.
Människor är kapabla och bör kunna ta ansvar för sina egna liv och sin egen
karriärutveckling. En del behöver stöd i detta. Det är du som ger dem det
nödvändiga stödet. Jag ger dig genom TOLV teorier en idé om hur du kan göra det.

Nedan finns en PDF-fil med några av illustrationerna från TOLV teorier

>> Klicka här och ladda ner filen

Beställ direkt från Tremedias e-butik >>