TOLV teorier

TOLV teorier är ett arbetsmaterial om och för karriärutveckling, lärande och väljande. Vägledning syftar till att stödja människor att se mer av sig själva, sitt agerande och sin omvärld. Min uppfattning av människor är att de är kapabla och bör kunna ta ansvar för sina liv och sitt agerande.

Av detta följer att jag anser att teorier och illustrationer av dessa teorier kan stödja människor att förstå sig själva och sitt agerande och därifrån kunna ta ansvar för sin egen framtid. Att visualisera och att skriva eller rita i samtalet med den sökande eller i grupper av sökande gynnar tänkandet och ger insikter.

I TOLV teorier presenteras ett urval relevanta teorier översiktligt. Till varje teori finns en illustration. Det är antingen upphovspersonens illustration eller mitt sätt att illustrera teorin. Illustrationerna är tänkta som arbetsmaterial och samtalsstöd.

Teorierna, illustrationerna och övningarna i TOLV teorier kan användas i vägledningen för att den sökande ska:
• Förstå hur karriärväljande går till
• Få syn på sig själv, sitt ansvar och sitt agerande
• Öka sina möjligheter i framtiden

Min förhoppning är att materialet kan vara användbart i många vägledares yrkespraktik. När du nyttjar hela din potential och därigenom ger dig själv möjlighet att visa din kompetens och professionalitet leder detta oftast till ökad auktoritet och respekt för yrket.

Några av illustrationerna från TOLV teorier och från hemsidan finns här i PDF-format för nedladdning

>> Klicka här och ladda ner filen

Filen innehåller följande illustrationer:
• Livskarriärregnbågen
• CASVE-cirkeln
• RIASEC-hexagonen
• Systemteorin
• Begränsnings- och kompromissteorin
• Min livsvärld
• Mina framtider
• Kaosteorin
• Samtalspyramiden
• Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen

Beställ direkt från Tremedias e-butik >>