Vägleda

Vägleda är en bok för alla som arbetar med vägledning. Här presenteras teorier, metoder och idéer samt 44 gruppövningar som alla kan användas i det författaren Leif Andergren kallar ”vägledning i en möjlighetsbaserad process”.

Författaren menar att vägledarens uppgift är att stödja och uppmuntra den sökande att se mer än vanligt. För att göra detta behöver begränsningar identifieras och tydliggöras och författaren menar att det är först när man har gjort detta som man kan se sina möjligheter och uppnå sina drömmar.

Att se sig själv och omvärlden
Boken betonar vikten av att se sig själv och omvärlden. Båda är föränderliga. Omvärlden i snabbare takt och ofta slumpmässigt och kaosartat. Då gäller det att kunna ”ställa om” och ”gilla läget”, att förhålla sig till omvärlden och agera. Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen och Etappmodellen är kraftfulla metoder som kan användas i detta arbetet.

Att synliggöra vägledningsarbetet
Boken tar även upp vikten av att synliggöra vägledning och ger förslag på hur man kan förklara och belysa vikten av vägledningsprocessen för chefer/beslutsfattare, kollegor/lärare, föräldrar och elever/vägledningssökande.

44 olika gruppövningar
Boken innehåller 44 olika gruppövningarna som är indelade i tre kategorier. Detta gör det lätt för dig som läsare att hitta den förhoppningsvis lämpligaste övningen för situationen. Varje övning presenteras på en sida. Detta är de tre olika kategorierna:

  • Lära-känna-varandra-övningar och skapa-gruppkänsla-övningar (5 övningar)
  • Övningar om självkännedom: färdigheter, intressen, värderingar och personlighet (30 övningar)
  • Övningar om omvärldskunskap/yrkesvärlden (9 övningar)
  • Idéerna till övningarna kommer från många olika källor och några övningar har författaren (Leif) själv konstruerat.

Övningarna är valda för att fungera under såväl mentorns, elevvårdspersonalens, skolledarens som vägledarens gruppledarskap.