Vägleda

  • Undrar du om karriärvägledning är något mer än individuella samtal?
  • Vill du veta hur en inledande kontakt mellan dig och en vägledningssökande kan utvecklas till en möjlighetsbaserad vägledningsprocess?
  • Har du tänkt på hur viktigt det är att kunna förklara och visa hur du arbetar och vad du bygger ditt arbetssätt på?
  • Visste du att en grupp vägledningssökande kan stärka den enskilde?

Vägleda presenterar och förklarar ”Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen” som innehåller:

  • Introduktionssamtal
  • Informationstillfällen
  • Gruppvägledning/gruppsamtal
  • Den vägledningssökandes egna aktiviteter
  • Individuella vägledningssamtal

Tyngdpunkten i Vägleda ligger på gruppen. Därför finns 44 gruppövningar presenterade. Var och en på en egen sida.

Min grundtanke och ambition med Vägleda är att du ska se att karriärvägledning blir mer hållbar och bättre underbyggd om den inte enbart baseras på information och individuella samtal.