Vägledarens val

  • Är du intresserad av hur karriärvägledning egentligen går till?
  • Har du funderat över hur karriärvägledaren arbetar för den väglednings-sökandes bästa?
  • Vilken betydelse tror du det har att karriärvägledning inte är kvalitetssäkrat?

Eftersom det inte är reglerat hur karriärvägledning exakt bör utföras är detta upp till
den enskilde karriärvägledaren.
Karriärvägledaren arbetar som den tänker. Karriärvägledarens tänkande har med
kunskap och erfarenhet att göra. Ur detta uppkommer kompetens.

Vägledarens val visar och förklarar hur en karriärvägledare tänker och agerar.
Vägledarens val är den enda bok som visar hur en karriärvägledare gör. Du får
insyn i något som till stor del utförs bakom stängda dörrar. I Vägledarens val
är det jag (Leif Andergren) som vågar visa och förklara hur jag vägleder:

Samir (nyanländ)
Thomas (hemmasittare)
Amina (grundskoleelev)
Maria (uppsagd)
Pontus (har Aspergerdiagnos)
Ahmet (ensamkommande flyktingbarn)
Johanna (f.d. drogmissbrukare)
Emma (begränsad av sin sociala situation)

Hur går det till och hur går det?

Min grundtanke och ambition med Vägledarens val är att visa hur karriärvägledning
kan gå till. Vägledarens val är ett stöd för din egen professionsutveckling
och ger dig stöd vid funderingar över hur du vill utforma ditt eget arbetssätt. Min
förhoppning är att karriärvägledare ska vara öppna och visa varandra hur de arbetar.