Vägledarens val

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill jag på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.

Genom dialogerna vill hoppas jag ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

I samtalen är dessa personer sökande:
• Samir (34 år) är asylsökande som är nyanländ från en krigszon.
• Thomas (22 år) har suttit hemma framför datorn i mer än tre år.
• Amina (15 år) är grundskoleelev.
• Maria (43 år) har just blivit uppsagd från arbetet.
• Pontus (17 år) har Aspergerdiagnos.
• Ahmet (15 år) är ensamkommande flyktingbarn.
• Johanna (25 år) har en lång period av drogmissbruk bakom sig.
• Emma (33 år) upplever sig begränsad av sin sociala situation.

Så här ser samtalen/dialogerna ut
Samtliga samtal följer min Etappmodell som även bekrivs i ett eget inledningskapitel. I samtalen agerar jag vägledare inom olika verksamheter och möter vägledningssökande i ett introduktionssamtal. Jag har varierande förhandsinformation om de sökande och genomför introduktionssamtal med samtliga. Utifrån introduktionssamtalet bestämmer jag sedan hur den fortsatta individuella vägledningsprocessen bör se ut för var och en.

Vid varje samtal presenteras tänkbara aktiviteter som rimligen (enligt min uppfattning) skulle kunna genomföras vid varje givet tillfälle i den individuella vägledningsprocessen. Dessa aktiviteter baseras på teorier och metoder som jag nämner och ibland redovisar övergripande. Av de tänkbara aktiviteterna argumenterar jag för de som jag väljer att genomföra.

Boken fortsätter sedan på samma sätt genom hela vägledningsprocessen. För någon av de sökande följer vi hela vägledningsprocessen och för övriga valda delar.

Analyserande avsnitt – Vägledarens val
Varvat med samtalen kommer insprängda avsnitt kallade ”Vägledarens val”. Här reflekterar jag som författare över de val jag själv som vägledare gjort i den just beskrivna dialogen och berättar också varför jag valt som jag har gjort. Jag pekar även på andra alternativa val samt analyserar fördelar och nackdelar med dessa.

Vägledaren gör skillnad
Jag är av uppfattningen att vem du är som vägledare är en viktigt faktor i själva vägledningsprocessen. Att bli medveten om dig själv som vägledare och dina val gör att du bättre kan använda dig själv som redskap i själva vägledningsprocessen och att detta i sin tur kan göra positiv skillnad.

Detta sätt att diskutera vägledning ger dig som läsare möjligheten att reflektera över hur du själv skulle göra i motsvarande situation. Ur din egen reflektion föds ditt eget lärande. Ur detta föds din egen praktiska yrkesteori. Roligare, nya sätt att tänka, vitaliserande, tydliggörande av yrkesrollen…

Boken är ingen manual eller lathund. Förhoppningen är att din läsning av boken och dina reflektioner utifrån detta ger dig möjligheten att bli en ännu bättre vägledare.

Provläs ett kapitel ur boken här »

Beställ i Tremedias e-butik »